ویدیوهای آموزشی

تعریف بانک

اسناد دریافتنی و پرداختنی

تعریف واحد کالا

تعریف انبار

تعریف صندوق

تعریف مامور توزیع

تعریف مناطق

تعریف طرف حساب

کالاهای دارای ارزش افزوده

تعریف تراز اول دوره

تعریف گروه‌های ویژه

تعریف درآمد

معرفی نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

ثبت نقطه مبدا در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

هدف گذاری سبد کالا برای ویزیتورها

قابلیت تبدیل گزارش به اکسل

آموزش سود و زیان ناخالص

معین طرف حساب

گزارش مدیریت بازار

گزارش فروش ویزیتور

گزارش جمع فروش ویزیتورها

کاتالوگ ساز

دفتر کل

فروش هدف

عدم فروش ویزیتور

استعلام کالا

ویدیوهای آموزشی

سود فاکتور قسمت‌ اول

سود فاکتور قسمت دوم

گزارش مسیر مشتریان

تنظیمات کاربر و حق دسترسی

اطلاع‌رسانی مالی

پیگیری فروش

بانک و صندوق

خروجی فاکتور

پیگیری خروجی

دریافت و پرداخت

ثبت هزینه

مدیریت چک

اسناد دریافتی

پیش فاکتور

تابلوی قیمت

ترازنامه

درصد ریسک

آموزش بستن دوره مالی

آمار کلی مشتریان در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

تماس با ما