تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵
سفارشات-بازاریابان

در نرم افزار پخش مویرگی زرین ویزیتورهای شما با استفاده از دستگاههای تبلت و موبایل وعد ه های وصول نشده مشتریان به تفکیک مسیر ها را دارند که تعداد روزهای وعده داده شده را گزارش می کند و تاریخ صدور فاکتور ، تاریخ بارگیری ، و همچنین تعداد روزهای تاخیر شده برای پرداخت را به تحصیلدار پخش و یا ویزیتور مسیر اطلاع میدهد.
در بخش دیگری از نرم افزار گزارش های ریز و دقیق تر فروش و پیگیری مطالبات فروش گنجانده شده است که حسابهای باز تسویه نشده همراه با روزهای تاخیری برای آن تعیین گردیده است . که مدیر فروش با توجه به تعداد فاکتورهای باز و مبلغ اعتبار بازاریاب اقدام به تعریف بازه های اعتباری و تعداد فاکتورهای باز هر بازار یاب میکند و سقف اعتبار بازاریابان و تعداد فاکتورهای باز آنها جهت بستن فروش بازاریابانی که وعده مطالبات تسویه نشده دارند لحاظ میشود و بازار یابانی که نتوانند مطالبات مربوط به خودشان را وصول کنند فروش آنها بسته میشود.

توضیحات بیشتر…

نرم افزار پخش مویرگی زرین

نرم افزار پخش مویرگی زرین