پیگیری مطالبات و مانده های مشتری

پیگیری مطالبات و مانده های مشتری

●با توجه به اهمیت چرخه نقدینگی در شرکت های توزیعی و بحث بودجه بندی شرکت ها جهت اداره ی هرچه بهتر امور مالی نیاز به پیگیری دقیق مطالبات و اطلاع کامل از مانده های مشتریان می باشد.

نرم افزار حسابداری پخش زرین رویکردی را مد نظر قرار داده است تا در آن بتوان با توجه به تک تک مناطق فروش , تک تک ویزیتور ها, تک تک کاربرها و تفکیک دقیق مانده مشتریان با توجه به تعداد فاکتورهای مانده مشتری را بتوان مورد بررسی و نقد قرار داد.به عنوان مثال ویزیتور A در منطقه A مشتریانش به چه میزان بدهی دارند و در عملکردهای فروش و پیگیری مطالبات به چه شیوه ای عمل می نمایند. چه میزان از بدهی های مشتریانش سررسید گذشته شده و چه میزان به سررسید نزدیک می باشند. با توجه به اطلاعات دریافتی از این قسمت می توان در بهبود عملکرد تیم فروش و توزیع در بحث پیگیری مطالبات اقدامات بهینه ای انجام داد.

●برای پیگیری هرچه بهتر و بیشتر مطالبات و انجام امور به نحو احسن توسط پرسنل به منظور جلوگیری از پاس کاری مشتری بین پرداخت به ویزیتور و گروه توزیع و به تعویق انداختن تسویه این امکان ایجاد شده است که هنگام ارسال بار گزارشی از میزان بدهی و تعداد فاکتورهای مشتریان مسیر توزیع به گروه توزیع داده شود تا با اطلاع کامل امکان پیگیری به وجود اید.

●امکان دیگری که ویزیتور با استفاده از ان می تواند در وصول مطالبات کمک شایانی به شرکت نماید , استفاده از سیستم سفارش گیری انلاین می باشد. با استفاده از این سیستم امکان بررسی معین طرف حساب , بررسی وضعیت چک های صادر شده بررسی تعداد فاکتورهای مانده حساب وجود دارد. یکی از امکانات دیگر تمدید وعده پیگیری می باشد.به عنوان مثال مشتری امکان تسویه را در شرایط حاضر ندارد و ویزیتور با هماهنگی شرکت به ایشان 10 روز مهلت می دهند. ویزیتور وعده را تمدید و علت ان را ذکر می نماید که جهت ردگیری های بعدی کمک شایانی به شرکت پخش می نماید.

گزارش مطالبات و مانده های مشتری های پخش