قیمت نرم افزار پخش مویرگی

قیمت نرم افزار پخش مویرگی زرین

یکی از معیارهای انتخاب نرم افزار پخش قیمت آن می باشد ,معیارهای دیگری که باید قبل از خرید مورد توجه قرار گیرد در مقاله ای تحت عنوان راهنمای انتخاب نرم افزار پخش مویرگی مورد بررسی قرار گرفته است.

تناسب قیمت و امکانات نرم افزار پخش

۲- امادگی منابع انسانی در بخش حسابداری و مالی

مساله ای که در تصمیم خرید نرم افزار پخش اهمیت دارد آمادگی مالی اعضای حسابداری و تیم مالی می باشد, به طور مثال زمانیکه مجموعه ای یک حسابدار حرفه ای در تیم مالی ندارد خرید نرم افزار مالی فوق پیشرفته که توانایی کار با آن را ندارد صرفا کاری اشتباه است و این بمانند خرید هلی کوپتر بدون داشتن خلبان است.

پس منابع انسانی در دسترس سازمان نقش مهمی در خرید نرم افزار پخش گرم یا سرد دارد و پیشنهاد میگردد شرکتهایی که توان دانشی بالایی را در حوزه ی تخصص مالی و حسابداری دارند از سیستمهای حرفه ای حسابداری و مالی پخش استفاده کنند و نبود این امکانات برای شرکت های کوچک و متوسط هیچ ایرادی نیست و قیمت نرم افزار را با نخریدن این ماژولهای پخش مویرگی میتوانید پایین تر بیاورند و نرم افزار را با خواسته های خود بیشتر تطبیق دهند.

شرکت نرم افزاری پخش زرین برای هر دو گروه از مشتریان پیشنهاد ها و پکیج های نرم افزاری متفاوتی را عرضه میکند که مناسب کلیه مشتریان صنعت پخش میباشد.

قیمت نرم افزار پخش

۱- تناسب قیمت با امکانات

در زمان خرید نرم افزار نکته ای که اهمیت دارد این است که شما با چه هزینه و قیمتی ، چه نرم افزار پخشی را تهیه می کنید. هزینه ای که شما برای نرم افزار انجام می دهید باید هماهنگ با میزان گردش مالی باشد که مجموعه پخش مویرگی دارد و شما بر اساس یک ارزیابی گردش مالی شرکت و مقایسه با قیمت نرم افزار مقیاس قیمت نرم افزار را با وجه امکانات نرم افزار تناسب می دهید .

پیشنهاد ما این است که در حین خرید توجه و مقایسه صرفا بر اساس قیمت نرم افزار پخش ناصحیح بوده و پیشنهاد می شود با دیدن امکانات و بررسی اولویتهای شرکت توزیع و پخش ، شرکت ها تصمیم به خرید نرم افزار بگیرند.

نتیجتا برای مقایسه قیمت و امکانات باید دموی نرم افزار پخش را دید و ان را بر اساس صرفا قیمت نسنجید. امکانات نرم افزار پخش و فروش زرین متناسب با هزینه ای هست که مشتریان انجام میدهند زیرا ما در پیشنهاد خود به دنبال فروش دقیق و هماهنگ با نیاز مشتریان هستیم و طراحی ماژولار قوی زرین این امکان را به مشتری می دهد که با توسعه کسب و کار پخش خود نرم افزار زرین را به مرور توسعه دهند.

منابع انسانی در شرکت پخش

۳- شرایط مناسب شرکت پخش مویرگی از نظر قیمتی و مقرون به صرفه بودن نرم افزار

گاها شرکت ها در ابتدای راه اندازی نیاز به نرم افزار پخش دارند که از نظر قیمتی توان مالی بالایی را ندارند زیرا در حین راه اندازی هزینه های زیادی را انجام داده و هنوز به بهره برداری از آن نرسیده اند.

داشتن شرایط پرداخت ویژه پخشها همچون قبول چکهای مشتریان پخش ، قبول چک از مشتری به صورت مدت دار و پرداخت زمانی این فرصت را به پخش ها میدهد که بتوانند با افزایش فروش و رسیدن به سود اوری شریک شرکت های نرم افزاری شوند و در قبال فروش و سود اوری بخشی از ان را برای هزینه های نرم افزاری پرداخت کنند و همین امر باعث کاهش فشار قیمتی و هزینه ای در ابتدای امر برای مشتریان میشود و بدین شکل شرکت نرم افزاری هم به بهبود شرایط مشتری کمک میکند.

در نرم افزار زرین مشاوران فروش با درک شرایط مشتری این امر را در نظر گرفته و با دادن شرایط ویژه به مشتریان , انها را در راه اندازی پخش مساعدت می نمایند که این کار باعث پیشرفت مشتریان و توانایی خرید نرم افزار پخش مویرگی صحیح و جامع می شود.