تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

سفارش گیری همزمان در چند دوره مالی پخش مویرگی


در این راهکار نرم افزار سفارش گیری پخش , بازاریاب شرکت پخش مویرگی یک نرم افزار سفارش گیری تبلت را بر روی تبلت یا موبایل خود نصب می کند و در ان واحد می تواند ویزیت هر دو لاین پخش را انجام دهد و فاکتور فروش را برای هر دو لاین جداگانه صادر کند.

در نرم افزار سفارش گیری زرین امکان تعریف دوره های مالی مختلف به صورت جدا از هم وجود دارد که با این امکان احتیاجی به نصب دو نرم افزار سفارش گیری مجزا برای دو دوره مالی مختلف بر روی تبلت یا موبایل نیست و نرم افزار ما تعریف چند دوره مالی مختلف و همچنین صدور فاکتور برای هر دوره را به صورت نامحدود پشتیبانی می کند.

کاربری آسان در این راهکار به شما این مکان را می دهد که با استفاده از یک مجموعه بازاریاب به راحتی سفارشات مختلف چند شرکت پخش مویرگی خود را مدیریت کنید و از اتلاف هزینه و وقت خود بکاهید.

سفارش گیری همزمان ویزیتور در چند دوره مالی مختلف در نرم افزار پخش مویرگی زرین

نرم افزار پخش مویرگی زرین