تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

گزارش ویزیتور | نرم افزار سفارش گیری با تبلت و موبایل


● در قسمت گزارش ویزیتور در نرم افزار تمام گزارشات فروش و سفارش گیری ویزیتوراز قبیل فروش خالص , تخفیفات , برگشت از فروش , اقلام کالا , جمع اقلام , فاکتور و …. روی تبلت و موبایل به سرعت و سهولت نمایش داده می شود و قابل ارائه است.

● در این قسمت , بازاریاب با تعیین تاریخ به تفکیک روز و ماه و سال می تواند بازه زمانی مورد نظر خود را برای استخراج گزارش فروش و سفارش گیری تعییین کند و تمامی ایتم های مورد نظر تنها در بازه زمانی مورد نظر نمایش داده می شود.

● این قسمت گزارش نرم افزارسفارش گیری جمع بندی کاملی از عملکرد بازاریاب , وضعیت موجودی محصولات و اقلام و میزان فروش و همچنین فاکتور ها را در اختیار ویزیتور شرکت پخش می گذارد. تجمیع داده ها در این نوع گزارش دید روشن تری از کار سفارش گیری و پخش مویرگی به بازاریاب می دهد و تحلیل دقیق تر و مناسب تری را به دنبال دارد.

گزارش ویزیتور در پخش

نرم افزار پخش مویرگی زرین