تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

تور ویزیت روزانه ویزیتور شرکت پخش


تعیین و اختصاص تور روزانه برای مشخص کردن برنامه ویزیت هفتگی و همچنین مسیرها ی مجاز هر بازاریاب برای جلوگیری از ویزیت نامنظم و پراکنده و خارج از مسیر یکی از وظایف مدیران فروش برای ویزیتورهاست. دادن برنامه روزنامه ویزیت براساس یک دسته بندی گروه مشتری و مسیر مشخص یکی از مواردی است که شرکت های پخش حرفه ای و اصولی از ان استفاده می کنند و نرم افزار پخش مویرگی باید توانایی ارائه این تعریف ها و انتقال به تبلت های بازریابان را داشته باشد.

تور روزانه شناور بازاریاب

گاهی مدیران فروش تصمیم بر اختصاص ویزیت در مسیر, در یک روز خاص و یک دسته از مشتریان را دارند. در نرم افزار زرین این امکان وجود دارد که برای هر بازاریاب طبق برنامه ویزیت گروه مشتری ,مسیر مشتری, روز ویزیت را تعریف کرده و ان را به شکل برنامه از قبل تعریف شده ارائه داد.

اختصاص تور ویزیت برای یک شهرستان

شما می توانید برنامه مویرگی ویزیت را تعریف کنید و برای برخی از پخش ها , یک شهر را به یک بازیاب و یک روز خاص اختصاص دهید, که در این حالت هم ویزیت بی برنامه را سیستم اجازه نمی دهد و بازاریاب باید طی روزهای مشخص به ویزیت شهرهای پخش اقدام نماید.

 

 


نرم افزار پخش مویرگی زرین

نرم افزار پخش مویرگی زرین