حسابداری مالی پیشرفته زرین

در حسابداری مالی زرین,ما حسابداران را قادر می سازیم کدینگ دلخواه خود را در سطح پیشرفته تعریف کنند.کلیه سطوح حسابداری را حسابدار قادر به تعریف و ویرایش می باشد.

امکانات پشتیبانی از حسابهای شناور

حسابداری مالی پیشرفته

در تعریف کدینگ های مالی حسابدار می توانند حسابهای شناور را در سطح کل و  معین و تفصیل تعریف کنند و تعاریف شناور امکان تعریف حساب های مالی و شجره حساب خود را به صورت انعطاف پذیر تعریف کند.

گزارشات حساب های مالی شناور با توجه به توضیح شرکت برای مدیران عامل ارائه گزارش مالی در سطوح مختلف شفافیت مالی را برای سازمان ارائه می دهد.

محصولات نرم افزار حسابداری پخش مویرگی
مراکز حساب شناور

انتخاب و دستچین اسناد جهت دوره رسمی

ادغام اسناد حسابداری

انتقال اسناد رسمی به دوره رسمی

مدیریت چند ارز با نرم افزار حسابداری ارزی

انتقال فاکتور های رسمی به دوره مالیاتی رسمی

انتقال دوره مالیاتی بصورت اتوماتیک

در حسابداری امروزه نیاز مدیران برای ارائه 2 دفتر مالی مجزا که یکی به صورت رسمی و یکی غیر رسمی نیازی رایج در شرکت های مختلف است.

حسابداری مالی پیشرفته زرین با داشتن ماژولی برای انتقال مالیاتی حسابداران با زدن و انتخاب تیک رسمی اسناد می توانند ترازنامه ......سود و زیان p&l هر دو دوره را برای مالیات و سهام داران بصورت مجزا ارائه دهد و از تکرار و ورود اسناد و ثبت دوباره اسناد اجتناب شود.

انتقال سریع و دقیق اسناد یکی از ویژگی های اصلی این ماژول و امکان انتقال و گزارش مجزا یکی از قابلیت های خاص حسابداری مالی پیشرفته زرین است.