تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵
امکانات نرم افزار توزیع و پخش مویرگی زرین

مدیریت فروش و پخش


مدیریت فروش و توزیع مویرگی چرخ گرداننده شرکت های پخش می باشد. از جمله محورهای اصلی این چرخ حیاتی توانمندی در طراحی و تبیین سیاست گذاری های فروش در حوزه مشتریان، فروشندگان، قیمت گذاری، تخفیفات و جوایز متنوع و کنترل بر نحوه اجراء صحیح آن در راستای رسیدن به اهداف مدیران شرکت می باشد. گروه زرین سعی نموده با بهره گیری از آخرین روش ها و تجربیات بزرگان و فعالان صنعت پخش در کشور دسترسی مدیران را به قابلیت طراحی های گوناگون سیاست های فروش و توزیع گسترده تر نماید.برخی از قابلیت های نرم افزار زرین شامل موارد زیر می باشد:


١ -  تعیین اعتبارات فروش جهت مشتریان

٢ -  تخصیص فروشندگان و مشتریان به مسیر بندی های تعریف شده و بازاریان مربوطه

٣ -  امکان تعریف گروه بندی های مختلف مشتریان

۴ - امکان تعریف قیمت گذاری کالا براساس ، یک گروه مشتری یا کلیه مشتریان

۵ - تعریف قوانین تخفیفات، اضافات و جوایز با تعیین شرایط ریالی، تعدادی، وزنی بر اساس کالا

۶ - صدور فاکتور بر اساس جداول قیمت گذاری و تخفیفات و جوایز

٧ - کنترل اعتباری مشتری در زمان صدور فاکتور

٨ - تعیین اعتبار ریالی برای هر یک از مشتریان و کنترل خودکار سیستم

٩ - انبار پخش مویرگی، با قابلیت صدور رسید و حواله انبار بوسیله محیط آنلاین

١٠-  گروه بندی مشتریان پخش مویرگی و تعیین قیمت های مختلف برای کالاها، متناسب با نوع مشتری

١١ - تعریف ویزیتورها، سرپرستان فروش، موزعین و راننده ها و تعریف میزان پورسانت

١٢ - تأیید کلی و یا بخشی از سفارشات توسط مدیریتهای پخش و عامل شرکت

نرم افزار پخش مویرگی زرین