سیستم فروش و توزیع مویرگی کالا

● بخش زیادی از موفقیت شرکت های پخش در حوزه توزیع و فروش مویرگی به انتخاب یک سیستم نرم افزاری تخصصی و کارامد بستگی دارد. در واقع امروزه فعالیت شرکت های موفق پخش بدون استفاد از نرم افزار تقریبا غیر ممکن شده است.

سیستم توزیع و پخش مویرگی زرین

چهار اصل شرکت های پخش و تاثیرات وجود نرم افزار تخصصی

مدیریت انبار برای توزیع

آگاهی از موجودی انبار در لحظه و کنترل موجودی انبار در شرکت های پخش امری بسیار مهم است که داشتن نرم افزار تخصصی در این حوزه که امکان انجام عملیات هایی همچون انبار گردانی و دریافت گزارش های مانند کاردکس انبار , موجودی ریالی و تعدادی انبار , تردد کالا را در لحظه داشته باشد مدیریت انبار را به راحتی فراهم می کند.

سفارش گیری از مشتریان

نقطه شروع فروش در شرکت های پخش دریافت سفارش از مشتری است , سرعت انتقال سفارشات به شرکت و آگاهی ویزیتور از موجودی و قیمت در حین ثبت سفارش بر کیفیت سفارش تاثییر زیادی خواهد داشت , در صورت استفاده ویزیتور از نرم افزار سفارش گیری آنلاین , سفارشات با سرعت و دقت در اختیار مدیر فروش قرار می گیرد.

توزیع کالا در بین مشتریان

مرحله بعد از دریافت و تایید سفارش توسط مدیر فروش , پروسه توزیع کالا شروع می شود , انتخاب مسیرهای پخش و ترتیب توزیع در بین مشتریان از چالش های موزعین و راننده های شرکت است , در صورت وجود نرم افزار کنترل پخش و توزیع راننده از طریق نقشه موجود بر روی نرم افزار به راحتی توزیع را انجام می دهد.

وصول مطالبات

نحوه وصول مطالبات در شرکت های پخش متقاوت است , در صورت دریافت نقدی ویزیتور از مشتری , با استفاده نرم افزار دریافت و پرداخت همراه , دریافتی ثبت می شود و یا دریافت چک و فروش با نسیه در نرم افزار قابل ثبت است , این کار باعث انجام دقیق امور حسابداری شرکت پخش خواهد شد و پیگیری مطالبات با استفاده از هشدارهای سیستم راحتر است.